компютърни науки

Компютърни курсове

01/07/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Оператор на компютър“ код 482030 по специалност „Текстообработване“, код 4820301. Общ брой часове: 300 учебни часа (Теория – 120 учебни […]