специалност Цветарство

Цветарство

01/18/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Озеленител“, код 622020 по специалност Цветарство, код 6220201. Общ брой учебни часове: 660 ч. (Теория – 212 ч.; Практика – 448 ч.) […]