компютърни науки

Компютърни науки

01/18/2018 natali-vladi 0

Компютърни курсове за начинаещи и напреднали Групи се създават към началото на всеки месец 1) СЪБОТНО НЕДЕЛНИ – два дни седмично по 3 академични часа […]

компютърни науки

Компютърни курсове

01/07/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Оператор на компютър“ код 482030 по специалност „Текстообработване“, код 4820301. Общ брой часове: 300 учебни часа (Теория – 120 учебни […]