одобрен доставчик на обучение по програмата "Аз мога повече"

АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

02/15/2018 natali-vladi 0

Срокът за приключване на обученията с ваучери по програма“Аз Мога Повече“ 2014-2015 е удължен до 31.08.2015 г. Център за професионално обучение към ЕСТЕТИКА 2009 ЕООД, […]